Hopp til innholdet
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow

CHFoto

left-arrow-01
right-arrow

CHFoto

left-arrow-01
right-arrow

CHFoto

left-arrow-01
right-arrow

CHFoto

left-arrow-01
right-arrow

CHFoto

left-arrow-01
right-arrow

CHFoto

left-arrow-01
right-arrow

CHFoto

left-arrow-01
right-arrow

CHFoto

left-arrow-01
right-arrow

CHFoto

left-arrow-01
right-arrow

CHFoto

left-arrow-01
right-arrow

CHFoto

left-arrow-01
right-arrow

CHFoto

left-arrow-01
right-arrow

CHFoto

left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow

CHFoto

left-arrow-01
right-arrow

CHFoto

Viktorsvei 25 A, 3145 Tjøme

Viktorsvei 25 A er en pen 3-roms leilighet i 1. etasje med egen inngang, 2 soverom og praktisk planløsning. Garasje.

Prisantydning

1 540 000,-

BRA/P-rom

69 kvm / 69 kvm

Boligtype

Andelsleilighet

Velkommen på visning

Klikk på dato for å legge til i din kalender

19.aug   kl 17.00 - 18.00
Totalpris inkludert omkostninger
1 854 147 kr
Prisantydning
1 540 000 kr
+ Andel fellesgjeld
299 000 kr
+ Omkostninger
15 147 kr
= Totalpris
1 854 147 kr
Felleskostnader
5 816 kr/mnd
Antall rom
3
Antall soverom
2
Primærrom
69 kvm
Bruksareal
69 kvm
Etasje
1
Eierform
Borettslag
Boligtype
Andelsleilighet
Adresse
Viktorsvei 25 A
Kommune
Færder
Byggeår
1992
Energimerking
Oransje D

Mer om boligen

Leiligheten ligger sentralt til på Tjøme i veletablert boligfelt i underkant av 1 km fra Tjøme sentrum. Nærhet til bl.a. Extra dagligvareforretning, Maxbo byggevareforretning og ungdomsskole.

Bebyggelse

Øvre Haug borettslag består av totalt 20 boliger fordelt på 5 firemannsboliger med adresse Viktorsvei 11 - 29. Nærværende leilighet er en 3-roms leilighet i 1. etasje.

Adkomst

Fra Tønsberg følg over kanalbroen til Nøtterøy og ta 2. avkjøring til høyre inn i Nøtterøveien og hold høyre felt over i Kirkeveien (308). Følg denne utover forbi Borgheim sentrum og Kjøpmannsskjær og følg over Vrengenbroen til Tjøme og Vestveien (308) et stykke videre. Ta så av Gjervågskauen til venstre og følg denne over i Østveien (390) mot Tjøme sentrum. Før Tjøme sentrum, vis à vis Extra dagligvareforretning og Maxbo, Tjøme ta Viktors vei til høyre og deretter Smed Larsens vei til venstre. Viktors vei 15 A ligger da som første bygning på høyre hånd ved siden av garasjebygg med innkjøring fra Smed Larsens vei til fellesparkering.

Byggemåte

Bygget er oppført i 2 1/2 etasje i tre med 15 cm isolasjon på støpt plate på mark. Etasjeskiller i lettbetong elementer. Saltak med betongtakstein.

Innhold

Gang, 2 stk soverom, bad og stue m/ kjøkken. Garasjeplass og utebod.

Areal

Primærrom: 69 kvm, Bruksareal: 69 kvm

Standard

Viktorsvei 25 A er en pen 3-roms leilighet i 1. etasje med egen inngang, 2 soverom og praktisk planløsning.
Leiligheten har hyggelige uteplasser på begge sider av boligen. Utgang fra stue til den største uteplassen og en skjermet del av felles hage mot vest.
Begge uteteplasser er delvis overbygget og har betongheller. Terrassemarkise med motor fra 2011.Terassedør er skiftet av borettslaget i 2019.

Overflater er i normalt god stand. Eier har malt alle overflater, taklister samt karmer og lister på dører og vinduer (2014). Belegg på gulv i gang/stue og kjøkken er pent holdt, men begynner å få noe alder. Begge soverom er oppgradert med parkett (2014) og skyvedørsgarderobe med speil på hovedsoverom( 2018). Spesielt for denne leiligheten er varmekabler i gulv i stue og kjøkken i tillegg til på bad. Peisovn i stue.

KJØKKEN: Kjøkken er fra byggeår og i god stand. Pen lys kjøkkeninnredning med laminat benkeplate og flis over benk. En nyere skuffeseksjon og benkeplate.Opplegg for oppvaskmaskin.

BADEROM/WC: Fliselagt bad er fra byggeår med nytt dusjkabinett i 2011 og innredning i 2017. Varme i gulv. Badet har dusj/toalett/servant og innredning og opplegg til vaskemaskin.

Utvendig sports-/lagringsbod og garasjeplass i felles garasjeanlegg tilhørende leiligheten.

Sikringsskap med automatsikringer fra byggeår. Jordfeilbrytere er montert.

Det oppfordres til å lese enkeltpunktene under hver bygningsdel i tilstandsrapporten som ligger som vedlegg til salgsoppgaven.

Oppvarming

Elektrisk og vedovn.

Tomten

Leiligheten disponerer andel av fellesareal bestående av usjenert og pent opparbeidet liten hage utenfor stuesiden mot vest.

Parkering

Garasje i nyere garasjeanlegg med fjernbetjent portåpner. Støpt dekke og leddport. Forøvrig gjesteparkering.

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp.

Forretningsfører

OBOS Vestfold Tlf. 22 86 55 00

Borettslaget

Øvre Haug Borettslag
Borettslaget består av 20 andelsleiligheter.
Øvre Haug Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer
948684985, og ligger i FÆRDER kommune med følgende adresse:
Viktorsvei 11 - 29
Gårds- og bruksnummer :
218 194

Forkjøpsrett

Det er forkjøpsrett for borettslagets andelseiere og øvrige OBOS medlemmer. Dersom forkjøpsretten blir benyttet, vil kjøper bli løst fra den inngåtte kontrakten. Den forkjøpsberettigede trer da inn i kontrakten på samme vilkår og i henhold til lov om borettslag.

Meldefrist forkjøpsrett

20.08.2019

Styregodkjennelse

Ny andelseier skal godkjennes av borettslagets styre.

Dyrehold

Iflg. husordensregler: Da vi har valgt å bo så tett, er det i utgangspunktet ikke lov å holde husdyr. Ved spesielle behov som f.eks. førerhund, kan man søke borettslagets styre om tillatelse. Utekatter stereliseres / kastreres. Båndtvang hele året for hunder. Husdyr skal ikke være til sjenanse for naboene.

Forsikring

if... Skadeforsikring - polisenummer 587815.

Ligningsverdi

Likningsverdi for inntektsåret 2017 jfr. opplysning fra skatteetaten:
Som primærbolig: kr 548 642
Som sekundærbolig: kr 1 975 110

Felleskostnader

Renter og avdrag på felleslån, drift og vedlikehold, bygningsforsikring, kommunale avgifter, tv-avtale og internett (fibernett) , forretningsfører- og revisjonshonorar, styrehonorar, medlemskontingent, snømåking og andre driftskostnader i borettslaget. Borettslaget har i dag avtale om fibernett/bredbånd/tv gjennom Telenor/Canal Digital.

Andel fellesgjeld/fellesformue

Sum andel fellesgjeld kr 299.000, (avrundet opp til nærmeste hele tusen) pr. 01.07.2019

Lånevilkår

Øvre Haug borettslag har 1 stk.lån i DNB.

Lånenr.:DNB-12123541179. Restsaldo: kr 6.157.231,-. Restløpetid:13 år 3 mnd.. Terminer pr.år:4. Type lån: Annuitetslån. Rentesats pr.01.07.2019, 3,10%. Restsaldo for nærværende andel pr. 01.07.2019: kr 299.000 ,-

Det er ikke IN-ordning i borettslaget. IN-ordning er en individuell nedbetalingsordning, som gjør at andelseier har mulighet til å nedbetale hele eller deler av andel fellesgjeld ved hovedforfall på lån(ene).

Kjøper oppfordres særskilt å vurdere konsekvensene av eventuelle renteendringer, lengde på evt avdragsfri periode, samt de økonomiske konsekvenser ved utløpet av en avdragsfri periode. Endringer i disse forhold vil medføre endringer i størrelsen av felleskostnadene.

Kjøper forutsettes også å være innforstått med at fellesgjelden i borettslaget og felleskostnadene kan variere over tid, og at den kan øke som følge av beslutninger i borettslagets styre eller generalforsamling.

Kjøpers ansvar for øvrige andelseieres mislighold

Borettslaget har en avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Avtale om sikring av felleskostnader varer til den blir sagt opp av en av partene. Oppsigelsestiden er 12-tolv-måneder regnet fra oppsigelsesdato.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest er utstedt 25.03.1992 for boligen, og 30.01. 2012 for garasjebygg. Kopi av ferdigattester kan fåes ved henvendelse meglerkontoret.

Utleie

Adgang til å framleie må søkes borettslagets styre. Boligen er registrert med en bruksenhet. Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (3) har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene. Adgangen til bruksoverlating (utleie) er begrenset.

Konsesjon

Eiendommen er konsesjonsfri.

Odel

Det er ikke knyttet odelsplikt til eiendommen.

Diverse

Det er boplikt på Tjøme i Færder Kommune.

Snørydding blir foretatt av brøtyemannskaper som er engasjert av Øvre Haug borettslag når det gjelder vei og gjesteparkeringer. Ellers må andelseierne selv stå for måking av inngangspartier, utenfor uteboder og garasjer.

- Tv-forhold: Brl har inngatt avtale med Home Base/Los
- Telefoni: Brl har inngatt avtale med Home Base/Los
- Styret jobber med avfallshåndtering, mulig nedgravde løsninger.

Estimert strømforbruk/gjennomsnitt av de 3 siste år: 9 723 kWh i henhold til opplysning fra Skagerak Energi.

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS gjennomførte tilsyn med fyringsanlegget den 26.08.16 hvor alt var i orden med denne leiligheten.

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Andre inntekter pr. 31.12.2018: kr 44,-
Fradragsberettigede utgifter pr. 31.12.2018: kr 8.489 ,-
Årsresultat i Øvre Haug borettslag pr. 31.12.2018: kr 94 357,-
Disponible midler i Øvre Haug borettslag pr. 31.12.2018 utgjorde kr 438 287,-

Servitutter/rettigheter/forpliktelser

Grunnboksutskrift for borettslaget er innhentet og kan fås ved henvendelse til megler.

Reguleringsmessige forhold/Kommunale planer

Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanen er avsatt til Boligbebyggelse - Nåværende (31.01.2018). Eiendommen ligger i et regulert område med plannavn: Haug. Reguleringsformål: Boligbebyggelse. Det er ikke igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen. Det eksisterer heller ikke planforslag som berører eiendommen.

Totale kostnader

1 540 000,- (Prisantydning)
299 000,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
1 839 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger
7 187,- (Gebyr utlysing forkjøpsrett)
4 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
172,- (Pantattest kjøper)
430,- (Tingl.gebyr BRL overføring av hjemmel til andel)
430,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens kartverk)
28,- (Utskriftsgebyr)
--------------------------------------------------------
15 147,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 854 147,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Medlemmer må være á jour med medlemskontingent t.o.m. det året overtakelsen finner sted.

Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer. Andel fellesgjeld følger boligen og skal således ikke innbetales ved overtagelse.

Overtagelse

Etter avtale med selger.

Eierskifteforsikring

Selger har tegnet eierskifteforsikring.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Energimerking

Eier skal legge frem energiattest for kjøper, før avtale om salg av boligen/bygningen blir inngått. Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Kjøper må skriftlig anmode om en energiattest innen kjøpekontrakten er underskrevet.

Budgivning

Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragsansvarlig i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. Ethvert bud må ha en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden, samt at det må komme megler i hende minst et kvarter før tidligere bud går ut. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

Løsøre og tilbehør

Det er kun integrerte hvitevarer på kjøkken som medfølger dersom annet ikke er avtalt. For øvrig legges listen over løsøre og tilbehør, utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Servicekontor, gjeldende fra 1.februar 2012, til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Solgt "som den er"

Boligen selges som den er, jfr Avhendingslovens § 3-9. Kjøpsinteressenter gjøres kjent med at dette reduserer selgers ansvar etter Avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene. I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven § 3-9.

Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.

Finansiering

OBOS-banken tilbyr lån til alle slags boliger. På obosbanken.no kan du sjekke hvor mye du kan få i lån, beregne lånekostnader og søke om finansiering. Skal du kjøpe nytt før du har solgt din nåværende bolig, får du mellomfinansiering til samme rente som boliglånet.

Det gjøres oppmerksom på at OBOS Eiendomsmeglere AS kan motta et mindre honorar for salg av finansielle tjenester.

Les mer på obosbanken.no.

Salgsoppgave

Salgsoppgaven er opprettet 09.08.2019 og utformet iht. lov om eiendomsmegling av 29.06.2007.
Følgende dokumenter følger som vedlegg til salgsoppgaven: Selgers egenerklæringsskjema, boligsalgsrapport.

Vedtekter, husordensregler, protokoll fra siste ordinære generalforsamling, innkalling til generalforsamling, årsberetning, regnskap/budsjett inkl. revisors beretning fåes ved henvendelse meglers kontor.
Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Hilde Skjauff

Ref.: 712190113