Hopp til innholdet
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow

Rokovegen 16, 2340 Løten

Innholdsrik eiendom med oppgraderings- og vedlikeholdsbehov. Bud mottatt

Prisantydning

750 000,-

BRA/P-rom

69 kvm / 67 kvm

Boligtype

Landbrukseiendom

Det er ingen planlagte visninger på denne boligen. Vennligst kontakt megler.

Totalpris inkludert omkostninger
770 000 kr
Prisantydning
750 000 kr
+ Andel fellesgjeld
0 kr
+ Omkostninger
20 000 kr
= Totalpris
770 000 kr
Felleskostnader
0 kr mnd.
Antall rom
0
Antall soverom
0
Primærrom
67 kvm
Bruksareal
69 kvm
Etasje
0
Eierform
Selveier
Boligtype
Landbrukseiendom
Adresse
Rokovegen 16
Kommune
Løten
Byggeår
1850
Energimerking
Oransje G
Frank Hassel

Frank Hassel

Eiendomsmeglerfullmektig

Mer om boligen

Eiendommen er beliggende i landlige og rolige omgivelser, med spredt boligbebyggelse på Rokoberget i Løten kommune. Det er ca. 13 km til Løten sentrum med barnehager, barne- ungdomsskole, idrettsanlegg, butikker, samt de fleste fasiliteter og servicetilbud. Det er fine tur- og friluftsområder i umiddelbar nærhet.

Adkomst

Fra Løten, følg Rokosjøvegen i retning Rokosjøen. Ta til høyre inn Vestre Skogbygdveg i enden av Rokosjøen. Følg vegen i ca. 2,5 km. og ta til høyre inn Rokovegen. Følg vegen i ca. 450 m. og hold til venstre i kryss og du vil da ankomme eiendommen.

Byggemåte

Bolig over 1 1/2 etasje, med antatt byggeår i tidsrommet 1850-1875. Boligen er oppført på gråsteins grunn/ ringmur. Yttervegger over grunnmur er utført i laftet tømmer, kledd utvendig med stående panel. Takkonstruksjoner i tre, tekket med bølgeblikksplater. Varevinduer. Det er registrert råte på 2 vegger på stue. Råte på enkelte gulvsbjelker mellom kjeller og 1. etg. Det må påregnes oppgraderinger og vedlikehold av boligen. Det må også påregnes oppgraderinger og vedlikehold av resterende bygningsmasse.

Se forøvrig tilstandsrapport utført av Hamar Takst og byggevurdering v/Erik-Andre Brodersen, datert 07.11.18.

Innhold

Eiendommen er bebygget med en enebolig over 1 1/2 etasje, låve, 2 uthus, 2 garasjer, grisehus/fjøs, stabbur og et bryggerhus.

Areal

Primærrom: 67 kvm, Bruksareal: 69 kvm

Standard

Bolig over 1 1/2 etasje. Byggeår antas å være i tidsrommet 1850-1875. Boligen er oppført på gråsteins ringmur, yttervegger i trebindingsverk. Boligen fremstår med et vedlikeholdsetterslep, og det må påregnes betydelige oppgraderinger og vedlikehold. Det må også påregnes oppgraderinger og vedlikehold på resten av bygningene på eiendommen.

Oppvarming

Ved/parafinovn på kjøkken. Vedovn på stue.

Tomten

Eiet tomt på 64,1 daa. Eiendommen består av ca. 42,4 daa uthogd skog, ca. 12,43 daa dyrket mark, ca. 5,2 daa innmarksbeite og ca. 3,7 daa gårdstun. Gårdstunet er opparbeidet med plenarealer og noe beplantning, samt naturtomt med stedets vegetasjon. Eiendommen har gode lys- og solforhold.

Parkering

Parkering på egen tomt.

Vei/vann/avløp

Eiendommen er tilknyttet privat vei.

Eiendommen er tilknyttet privat vannett, og har ikke vannmåler.
Eiendommen har septiktank.

Løten kommune opplyser om at det i deres forvaltningsregister for mindre avløpsanlegg står registrert at eiendommen har et anlegg: et gråvannsanlegg. Løten kommune kjenner ikke til om eiendommen har løsning for toalett-avløp. Hvis eiendommen ikke har løsning for toalett-avløp må dette utbedres, jf. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Løten kommune. For nærmere opplysninger ta kontakt med Løten kommune.

Offentlige/kommunale avgifter

Kommunale gebyrer fakturert på eiendommen:

Renovasjon - 80 l liten dunk, kr 2 389,-
Slamtømming - bolig u/WC tilknyttet slamavskiller, kr 1 021,-
Eiendomsskatt kr 779,-

Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år.

Faste løpende kostnader

Utgiftene her vil variere ut fra hva slags abonnement og avtaler man har.

Forsikring

Boligen er forsikret. Ny eier må selv tegne ny forsikring fra overtagelsestidspunkt.

Ligningsverdi

Likningsverdi for inntektsåret 2016 er kr 107 965,-

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.

Utleie

Eiendommen kan leies ut i sin helhet.

Konsesjon

Eiendommen er konsesjonsfri.

Odel

Det er ikke knyttet odelsplikt til eiendommen.

Diverse

Eiendommen vil trolig ikke bli ytterligere tømt før overtakelse.

Flere av eiendommens bygninger er SEFRAK-registrert. Dette kan medføre at større endringer av bygningene må godkjennes av kommunen eller fylket før igangsetting.

Servitutter/rettigheter/forpliktelser

Rettigheter iflg. skjøte, tinglyst 22.08.1984
Rettighetshaver: Knr: 0415, Gnr: 240, Bnr: 45.
Bestemmelse om veg.
Bestemmelse om vannrett.

Erklæring/avtale tinglyst 29.04.2004.
Rettighetshaver: Knr: 0415, Gnr: 240, Bnr: 12.
Rettighetshaver: Knr: 0415, Gnr: 240, Bnr: 22.
Bestemmelse om velteplass.
Bestemmelse om veg.
Bestemmelser om vedlikehold.
Med flere bestemmelser.
Gjelder denne registerenheten med flere.

Reguleringsmessige forhold/Kommunale planer

Innhentede reguleringsbestemmelser oppbevares på ansvarlig meglers kontor og kan utleveres på forespørsel.

Det er ingen reguleringsplan for dette området. Eiendommen er avsatt til landbruksformål i kommuneplanen.

Totale kostnader

750 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
28,- (Utskriftsgebyr)
18 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 750 000,-))
--------------------------------------------------------
20 000,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
770 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Overtagelse

Etter avtale med selger.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Energimerking

Eier skal legge frem energiattest for kjøper, før avtale om salg av boligen/bygningen blir inngått. Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Kjøper må skriftlig anmode om en energiattest innen kjøpekontrakten er underskrevet.

Budgivning

Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragsansvarlig i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. Ethvert bud må ha en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden, samt at det må komme megler i hende minst et kvarter før tidligere bud går ut. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

Løsøre og tilbehør

Det er kun integrerte hvitevarer på kjøkken som medfølger dersom annet ikke er avtalt. For øvrig legges listen over løsøre og tilbehør, utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Servicekontor, gjeldende fra 1.februar 2012, til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Solgt "som den er"

Boligen selges som den er, jfr Avhendingslovens § 3-9. Kjøpsinteressenter gjøres kjent med at dette reduserer selgers ansvar etter Avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene. I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven § 3-9.

Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.

Finansiering

OBOS-banken tilbyr lån til alle slags boliger. På obosbanken.no kan du sjekke hvor mye du kan få i lån, beregne lånekostnader og søke om finansiering. Skal du kjøpe nytt før du har solgt din nåværende bolig, får du mellomfinansiering til samme rente som boliglånet.

Det gjøres oppmerksom på at OBOS Eiendomsmeglere AS kan motta et mindre honorar for salg av finansielle tjenester.

Les mer på obosbanken.no.

Salgsoppgave

Salgsoppgaven er opprettet (skriv dato her) og utformet iht. lov om eiendomsmegling av 29.06.2007.
Følgende dokumenter følger som vedlegg til salgsoppgaven: (skriv vedlegg her)
Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Erlend Kvaløy

Ref.:

Last ned dokumenter

Her kan du laste ned relevante dokumenter til boligen.