Hopp til innholdet
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow

Engveien 4 B, 3160 Stokke

ENGVEIEN SENTER - 2 roms leilighet (216) i 2. etg med heis og balkong* Søknadsfrist onsdag 19.06.2019

Prisantydning

613 905,-

BRA/P-rom

60 kvm / 57 kvm

Boligtype

Andelsleilighet

Det er ingen planlagte visninger på denne boligen. Vennligst kontakt megler.

Totalpris inkludert omkostninger
1 167 052 kr
Prisantydning
613 905 kr
+ Andel fellesgjeld
538 000 kr
+ Omkostninger
15 147 kr
= Totalpris
1 167 052 kr
Felleskostnader
5 908 kr/mnd
Antall rom
2
Antall soverom
1
Primærrom
57 kvm
Bruksareal
60 kvm
Etasje
2
Eierform
Borettslag
Boligtype
Andelsleilighet
Adresse
Engveien 4 B
Kommune
Sandefjord
Byggeår
2002
Energimerking
Rød D

Mer om boligen

Leiligheten ligger meget sentralt og koselig til, nær Stokke sentrum med de fleste sentrumsfunksjoner, forretninger av ulike slag, bank, apotek, etc. Forøvrig nær friarealer og fine turområder.

Bebyggelse

Stokke Trygdeboliger brl. består av totalt 117 andeler med spredt bebyggelse.

Adkomst

Fra Tønsberg kjør over Semslinna til Jarlsberg Travbane. Ta så av i rundkjøringen mot Stokke / Melsomvik. Følg nedre vei til Stokke sentrum etter å ha krysset jernbanelinjen. Kjør så Jevnakerveien inn til venstre, og ta deretter Ysterigata til høyre. Kjør så Engveien til venstre. Leiligheten ligger på høyre hånd i Engveien 4 B, i tilknytning til Engveien Eldresenter. Det vil bli skiltet ved fellesvisning.

Byggemåte

Oppført i 2002. Se vedlagte boligsalgsrapport

Innhold

Leiligheten er beliggende i 2. etasje med adkomst via heis og inneholder:

Gang, stue m/ kjøkken, soverom og bad/wc.
Innvendig bod.

Leiligheten har i tillegg 1 kjellerbod (boden er merket med det samme nummeret som leiligheten), tilgang på felles vaskerom med maskiner, og mulighet for bruk av fellesrom etter avtale med resepsjonen.

Areal

Primær-rom: 57 kvm, Bruksareal: 60 kvm, Bruttoareal: 66 kvm

Standard

2 roms leilighet med god planløsning som fremstår som pent holdt. Overflater og innredninger fra byggeår, med noe bruksmerker. Det tilhører en bod til leiligheten.

Kjøkken: Kjøkkeninnredning profilerte, hvite fronter og laminat benkeplate med nedfelt dobbel kum. 1-greps armatur med stengekran til evt. oppvaskmaskin Fliser over kjøkkenbenk. Ventilator med utblåsning ut. Ventilator styrer også avtrekk fra bad og bod.

Bad: Flislagt bad med varmekabler i gulv som er fra byggeår. Innredning med hvite, profilterte fronter, speil og sideskap. Toalett, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin.
Avtrekksventil i tak.

Stue: Stuen er romslig og det er utgang til balkong på 6 m2 som er overbygget. Rekkverk i glass som er fra ca 2016. Det er montert utelys og stikk kontakt.

Soverom: Garderobeskap

Ingen hvitevarer medfølger.

Se boligsalgsrapport for ytterligere informasjon.

Oppvarming

Elektrisk. Panelovner.

Tomten

Uteområde vesentlig bestående av parkering/biloppstillingsplasser. Andel av pent opparbeidet festet fellestomt.

Parkering

Felles parkeringsplass. 6 stk utendørsparkeringsplasser m/ motorvarmer. Søknad til styret, venteliste. Leiepris pr. mnd. kommer i tillegg til felleskostnader.

Vei/vann/avløp

Vei, vann og avløp er offentlig.

Forretningsfører

OBOS avd. Vestfold

Borettslaget

Stokke Trygdeboliger Borettslag

Forkjøpsrett

Dersom forkjøpsretten blir benyttet, vil kjøper bli løst fra den inngåtte kontrakten. Den forkjøpsberettigede trer da inn i kontrakten på samme vilkår og i henhold til lov om borettslag.

Meldefrist forkjøpsrett

18.06.2019

Styregodkjennelse

Ny andelseier skal godkjennes av borettslagets styre.

Dyrehold

Det er ikke tillatt å holde katt eller hund i laget. Engveiensenteret egner seg spesielt dårlig til slikt dyrehold. Man kan allikevel søke styret, en eventuell godkjenning vil allikevel betinge skriftlig samtykke fra nærmeste naboer eller de med samme inngang for Engveiens del. Søknad om dyrehold på Engveiensenteret kan ikke forventes imøtekommet.

Forsikring

If Skadeforsikring, polisenr. 561598

Ligningsverdi

Likningsverdi for inntektsåret 2017:
Som primærbolig: kr 530 136
Som sekundærbolig: kr 1 908 489

Felleskostnader

kr 5.908,- inkl. bl.a. renter og avdrag på fellesgjeld, ytre vedlikehold, kommunale avgifter, festeavgift, strøm, bygningsforsikring, forretningsførerhonorar, Altibox fiberbredbånd og TV basis fra Viken Fiber, vaktmesterlønn og andre felles utgifter.

Andel fellesgjeld/fellesformue

Andel fellesgjeld (kun lån) kr 538 000, (avrundet opp til nærmeste hele tusen) pr. 01.05.2019 / Andel formue kr 331 629,- pr 31.12.2018

Lånevilkår

Stokke Trygdeboliger borettslag har 2 stk.lån i Kommunalbanken.

Lånenr.: KOMBAS-20010126. Restsaldo: kr 8.312.266,-. Restløpetid: 11 år 11 md. Terminer pr.år: 2. Type lån: Annuitetslån. Flytende rente. Rentesats pr. 01.05.2019: 3,05 %.

Lånenr.: 2KOMBA-20020880. Restsaldo: kr 9.159 002,-. Restløpetid: 23 år 1 md. Terminer pr.år: 2. Type lån: Annuitetslån. Flytende rente. Rentesats pr. 01.05.2019: 3,05 %.

Angående lån i kommunalbanken lånenr. KOMBAS-20010126
Sandefjord kommune betaler både renter og avdrag på dette lånet, men det er registrert og ligningsmessig innberettet på andelseierne i nye
Engveien. For å synliggjøre at andelseierne ikke er ansvarlige for gjelden og rentekostnadene, er et beløp lik gjelden også bokført som en
langsiktig fordring ( på Sandefjord kommune), og rentekostnadene bokføres tilsvarende som annen renteinntekt.
På denne måten vil gjeld=formue og rentekostnad=inntekt.
Den langsiktige fordringen bokføres mot egenkapitalen. Når avdrag blir betalt vil dette beløpet føres både mot gjeld og fordring, slik at disse til enhver tid vil være like størrelser.
For nærmere opplysninger om lånet, se note Pante- og gjeldsbrevlån i årsregnskapet.

Det er ikke IN-ordning i borettslaget. IN-ordning er en individuell nedbetalingsordning, som gjør at andelseier har mulighet til å nedbetale hele eller deler av andel fellesgjeld ved hovedforfall på lån(ene).

Kjøpers ansvar for øvrige andelseieres mislighold

Borettslaget har en avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Avtale om sikring av felleskostnader varer til den blir sagt opp av en av partene. Oppsigelsestiden er 12-tolv-måneder regnet fra oppsigelsesdato.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det foreligger midlertidig brukstillatelse. Ferdiattest finnes ikke i Sandefjord kommunes arkiv. Byggesaksarkivet er imidlertid ufullstendig, så manglende dokumentasjon betyr ikke mistanke om ulovlig oppføring. Forholdet til manglende ferdigattest for eldre bygg er tatt inn lovteksten ved revisjon av plan og bygningsloven i 2014 i § 20-1
« Ferdigattest utstedes ikke for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998». Denne bygningen er omsøkt i 1982. Dette innebærer at leilighetene i dette tilfellet lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest

Utleie

Det er ingen utleieenhet i denne leiligheten. Ved utleie av leiligheten må det søkes om til borettslagets styre.

Konsesjon

Det er ingen konsesjon på eiendommen

Odel

Det er ingen odel på eiendommen.

Diverse

Bare personer som oppebærer trygd etter folketrygden kan være andelseiere i Engveien. Enhver andelseier må være godkjent av Sandefjord kommune. Dog kan ved andelseiers død gjenlevende ektefelle overta andelen uten kommunens samtykke. Tildeling skjer av Sandefjord kommune til personer som på grunn av alder, funksjonshemning, funksjonsnedsettelse eller sykdom har behov for en slik bolig med lett tilgjengelig heldøgns pleie- og omsorgstilbud.

Søknadsfristen er onsdag 19.06 kl. 15. Vedlagte søknadsskjema og budskjema med id må leveres hos Obos Eiendomsmeglere i Storgaten 20 innen fristen.

Bygningen har automatisk brannvarslingsanlegg med detektorer i alle leiligheter og ganger/fellesrom. Ved tilberedning av mat må kjøkkenviften benyttes for å unngå at brannalarmen utløses. Se forøvrig husordensregler.

Strøm inngår i husleien uten undermåling for hver leilighet.
Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Det er ingen vannmåler.

Det finnes et gammelt målebrev fra 1959 på eiendommen som ikke tilsvarer dagens situasjon. I 2009 ble eiendommen slått sammen med 22/181.

Bygningstegninger finnes ikke i Sandefjord kommunes arkiv.

Stokke Trygdeboliger borettslag, Engveien Eldresenter "Nye Engveien" er tilknyttet OBOS Vestfold.
I borettslag tilfaller ansvar for fellesarealer, bygningsmessige konstruksjoner og utvendig vedlikehold borettslaget.

Servitutter/rettigheter/forpliktelser

Grunnboksutskrift er innhentet og kan fås ved henvendelse til megler.

Reguleringsmessige forhold/Kommunale planer

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen( 02.11.2015) er avsatt til Offentlig eller privat tjenesteyting - Nåværende, Hensyn landskap og Adkomstvei - Nåværende. Eiendommen ligger i et regulert område med planid 710 19900004 og plannavn Frydenbergjordet(24.09.1999) med reguleringsformål: Boliger, Offentlig bygg-institusjon. Det eksisterer ikke planforslag som berører eiendommen.

Totale kostnader

Kr. 613 905,- (Fastpris/Maksimalpris)
Kr. 538 000,- (Andel fellesgjeld)
Kr. 1 151 905,- (Totalpris)

HELP boligkjøperforsikring kr 4.100,-(frivillig)
HELP boligkjøperforsikring Pluss kr 2.800,-(frivillig)
Gebyr forhåndsvarsel kr 7.187,-
Tinglysing andel kr 430,-
Tinglysing pr pantedokument kr 630,-
Sum omkostninger kr 15.147,-

Medlemmer må være á jour med medlemskontingent t.o.m. det året overtakelsen finner sted.

Overtagelse

Etter avtale med selger.

Eierskifteforsikring

Selger har tegnet eierskifteforsikring

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Energimerking

Eier skal legge frem energiattest for kjøper, før avtale om salg av boligen/bygningen blir inngått. Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Kjøper må skriftlig anmode om en energiattest innen kjøpekontrakten er underskrevet.

Budgivning

Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragsansvarlig i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. Ethvert bud må ha en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden, samt at det må komme megler i hende minst et kvarter før tidligere bud går ut. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

Løsøre og tilbehør

Det er kun integrerte hvitevarer på kjøkken som medfølger dersom annet ikke er avtalt. For øvrig legges listen over løsøre og tilbehør, utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Servicekontor, gjeldende fra 1.februar 2012, til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Solgt "som den er"

Boligen selges som den er, jfr Avhendingslovens § 3-9. Kjøpsinteressenter gjøres kjent med at dette reduserer selgers ansvar etter Avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene. I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven § 3-9.

Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.

Finansiering

OBOS-banken tilbyr lån til alle slags boliger. På obosbanken.no kan du sjekke hvor mye du kan få i lån, beregne lånekostnader og søke om finansiering. Skal du kjøpe nytt før du har solgt din nåværende bolig, får du mellomfinansiering til samme rente som boliglånet.

Det gjøres oppmerksom på at OBOS Eiendomsmeglere AS kan motta et mindre honorar for salg av finansielle tjenester.

Les mer på obosbanken.no.

Salgsoppgave

Salgsoppgaven er opprettet 05.06.2019 og utformet iht. lov om eiendomsmegling av 29.06.2007.
Følgende dokumenter følger som vedlegg til salgsoppgaven:egenerklæringsskjema, pristakst, boligsalgsrapport, søknadsskjema og nabolagsprofil.

Årsberetning, vedtekter,husordensregler og salgsoppgave ligger på denne annonsen under knappen "last ned prospekt". Det kan utleveres ved henvendelse meglers kontor og vil også bli utlevert på fellesvisning.

Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Lene Lian

Ref.: 712190096