Hopp til innholdet
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow

Nygårdveien 10, 3140 Nøtterøy

4 roms leilighet med flere muligheter! Beliggende i et rolig og hyggelig område. Egen hagdel og biloppstillingsplass

Prisantydning

1 550 000,-

BRA/P-rom

66 kvm / 66 kvm

Boligtype

Andelsleilighet

Det er ingen planlagte visninger på denne boligen. Vennligst kontakt megler.

Totalpris inkludert omkostninger
1 709 147 kr
Prisantydning
1 550 000 kr
+ Andel fellesgjeld
144 000 kr
+ Omkostninger
15 147 kr
= Totalpris
1 709 147 kr
Felleskostnader
4 046 kr/mnd
Antall rom
4
Antall soverom
3
Primærrom
66 kvm
Bruksareal
66 kvm
Etasje
2
Eierform
Borettslag
Boligtype
Andelsleilighet
Adresse
Nygårdveien 10
Kommune
Færder
Byggeår
1962
Energimerking
Energimerking ikke levert

Mer om boligen

Leiligheten ligger sentralt til på Borgheim, tilbaketrukket fra Kirkeveien inn en stikkvei og grenser til jorder. I Borgheim Sentrum finnes Rema100, Nøtterø bakeri, kulturhuset på Nøtterøy, skoler, legesenter, m.m.
Gode bussforbindelser til Tønsberg sentrum som kun er 5 km unna, og der finnes alt av fasiliteter som shopping og byliv.
Nærmeste lokale sentrum med endel forretninger, vinmonopol og bank er Teie sentrum.

Barnehager og skoler
Leiligheten sogner til Herstad barneskole. Borghem ungdomsskole. Se forøvrig vedlagte nabolagsprofil. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv undersøke dette med kommunen

Bebyggelse

Elgestad Borettslag består av 24 leiligheter fordelt i 6 stk. firemannsboliger.

Adkomst

Fra Tønsberg kjører man ut på Nøtterøy, retning mot Tjøme. Følg Kirkeveien til man kommer til Borgheim og rett før kirken tar man til høyre og deretter til venstre. Leiligheten ligger i en firemannsbolig rett frem. Det vil bli skiltet med Obos Eiendomsmeglere visningsskilt ved fellesvisninger.

Byggemåte

Oppført i 1961/62.

Innhold

4-roms leilighet i 2. etasje som inneholder: Entré/gang, kjøkken, bad/wc, stue og 3 soverom. Mulighet for å ta ned lettvegg i stuen mot det ene soverommet hvis man ønsker større stue og kun 2 soverom.
Leiligheten disponerer 2 tilhørende kjellerboder.
Leiligheten disponerer loftsbod og loftsareal foran boden.
2 fellesboder i kjeller.
Felles vaskekjeller med opplegg for vaskemaskin.

Areal

Primærrom: 66 kvm, Bruksareal: 66 kvm, Bruttoareal: 71 kvm

Standard

Velkommen til Nygårdveien 10, en 4 roms leilighet med full av muligheter! Leiligheten holder en eldre standard og oppussing/renovering må påregnes. Beliggende fint til i 2 etasje og har utsikt/grenser til jorder. Denne leiligheten disponerer og klipper en egen hagedel på fellesarealene. God planløsning med hele 3 soverom. Vegg i stuen som vender mot det ene soverommet kan enkelt tas vekk hvis man ønsket om større stue og kun 2 soverom er tilstede. Det første man kommer inn i er entrè/gang med god plass til ytterklær. Her er det innebygd garderobeskap. Bad/wc som er utstyrt med servant med underskap, speil med lysarmatur og sideskap. Eldre varmtvannstank på vegg over badekar (Styret opplyser at borettslaget dekker ny varmtvannstank, men andelseier må selv bekoste arbeid og røropplegg hvis denne flyttes). Sluk er byttet siden byggeår. Det forutsettes at arbeider med bad/varmtvannstank/rør blir utført av fagfolk. Kjøkkenet er enkelt med innredning som har folierte fronter i glatt utførelse. Fliser over kjøkken. Det er spiseplass på kjøkken. Kjøleskap og komfyr medfølger i handelen. 3 soverom hvor alle har garderobeskap. Sentralt i stuen er det satt inn vedovn (denne har ikke blitt benyttet i vinter). Utgang fra stuen til balkong som utsyn til jorder. (markisen er defekt)
Tilhørende to egne boder i kjelleren. Bod også på loftet. Meget godt med lagringsplass.

Interessenter bes lese salgsoppgaven med tilstandsrapport og spørsmål kan stilles til megler/takstmann før eller etter visning.

Oppvarming

Vedovn i stuen, ellers elektrisk oppvarming.

Tomten

Opparbeidet fellestomt med bl.a. asfaltert gårdsplass med biloppstillingsplasser. Eiet tomt på ca 6.033 kvm som tilhører borettslaget. Den enkelte andelseier har ansvar for løpende vedlikehold av "sitt uteareal", og sørger for at utearealene er pene, ryddige, godt pleiet og vedlikeholdt.

Parkering

Leiligheten har en bilsoppstillingplass på tomt som følger. Det er totalt 24 stk biloppstillingsplasser ute, en til hver andel. Disse betales det ikke leie for.

Vei/vann/avløp

Privat vei. Kommunalt vann og avløp. Eiendommen har felles private stikkledninger sammen med andre eiendommer.

Forretningsfører

OBOS Vestfold

Borettslaget

Elgestad Borettslag.

Styregodkjennelse

Ny andelseier skal godkjennes av borettslagets styre.

Dyrehold

Det åpnes for anskaffelse av visse husdyr, men dette forutsetter skritlig tillatelse fra styret i hver enkelt sak. Eget søknadsskjema benyttes.

Forsikring

Bygningsforsikring i If Skadeforsikring, polisenr.: 587800.

Ligningsverdi

Likningsverdi for inntektsåret 2017:
Som primærbolig: kr 514 490
Som sekundærbolig: kr 1 852 163

Felleskostnader

renter og avdrag på felleslån, ytre vedlikehold, bygningsforsikring, kommunale avgifter, Canal Digital TV- og bredbåndsavtale, forretningsfører- og revisjonshonorar, styrehonorar, medlemskontingent og andre driftskostnader i borettslaget.

Andel fellesgjeld/fellesformue

Andel fellesgjeld: kr 144 000,- pr 01.04.2019 / Andel fellesformue: kr 38 427,- pr 31.12.2018.

Lånevilkår

Elgestad borettslag har 1 stk. lån i Obos Banken:

OBBK01- 98207676365: Restsaldo: Kr 3 263 583,- pr 29.04.2019. Restløpetid: 12 år og 4 mnd. Terminer pr. år: 12. Type lån: Annuitetslån. Flytende rente. Rentesats pr. 29.04.2019: 2,35%. Restsaldo for nærværende andel pr. 29.04.2019: Kr 147 306,-.

OBOS gjør oppmerksom på at det kan være mottatt varsel om renteendring som ikke er iverksatt pr. dags dato.

Dagens felleskostnad kr 3.646,- pr. mnd.
Internett kr 400,-

Kjøpers ansvar for øvrige andelseieres mislighold

Brl har garantert betaling av sine felleskostnader/ GBF - ordning.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 08.12.1961. Denne kan fås ved henvendelse til megler.
Det gjøres oppmerksom på at kommunen nå ikke utsteder ferdigattest på tiltak omsøkt før 1998.
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning.

Utleie

Adgang til å framleie må søkes borettslagets styre. Boligen er registrert med en bruksenhet.

Konsesjon

Det er ingen konsesjon på eiendommen.

Odel

Det er ikke odel på eiendommen.

Diverse

Leiligheten har ansvar for plenklipping og disponerer et eget plenområde på fellestomt


Borettslaget har fellesavtale med Canal Digital på TV/bredbånd. Kostnader er inkl. i felleskostnadene. Andelseierne kan selv inngå tilleggsavtaler som faktureres dem.

Andre inntekter pr. 31.12.2018: kr 176,-.
Fradragsberettigede utgifter pr. 31.12.2018: kr 3 445,-.
Årsresultat pr. 31.12.2018: kr 156 049,-.
Disponible midler pr. 31.12.2018 utgjorde kr 870 812,-.

Iht årsberetningen opplyses det om at driften i 2019 forutsetter verken låneopptak eller økning av felleskostnadene. Nåværende felleskostnader vil i følge budsjettet reduserer borettslagets disponible midler, men styret mener det forsvarlig i 2019.

Større vedlikehold og rehabilitering som er foretatt av borettslaget:
- År 1996 Rehabilitering av elektrisk anlegg
- År 1998 Alle yttertak har fått ny takstein, nye takrenner og beslag
- År 2003 Nye vinduer og balkongdører
- År 2003 Trappeoppganger malt samt nytt gulvbelegg
- År 2003 Etterisolert bjelkelag
- År 2008 Asfaltert Nygårdveien

Styret opplyser til megler pr 08.05.2019:
Det er foreslått fra styret at på ønsker borettslaget å bygge garasjer til alle, slik at alle får hver sin. Det vil bli presentert på en ekstraordinær generalforsamling for evt, godkjennelse. Kostnad er vanskelig å si pr dd. . Kjøper må da være forberedt på at dersom dette godkjennes og skal gjennomføres må prosjektet finansiers med låneopptak.


Interessenter oppfordres ellers å gjøre seg kjent med den avholdte boligsalgsrapports enkeltpunkter under hver bygningsdel. Boligsalgsrapporten følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Servitutter/rettigheter/forpliktelser

Utover andel fellesgjeld overdras leiligheten fri for pengeheftelser.
Borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader og andre krav som følger av borettslagsforholdet iht. burettslagsloven § 5-20. Pantet er begrenset oppad til 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).

Det er tinglyst følgende servitutter på borettslagets eiendom. Dagboknr 1514, tinglyst 04.06.1959, Erklæring/avtale: avtale om å legge vannledning.
Dagboknr. 95071, tinglyst 03.02.2016, Erklæring/avtale: rett for borettslaget til å anlegge vann og avløpsledning samt strømkabel i grøft over tomten gnr 127, bnr 26 med bestemmelser.

Servituttene vil følge eiendommen.

Eiendommen har tinglyst rett til utvidelse av vei på gnr 127, bnr 2. Rettigheten er tinglyst på gnr 127, bnr 2, dagboknr 2720, tinglyst 22.19.1959.
Veirett over gnr 127, bnr 1. Dagboknr 6695, tinglyst 05.10.1981
Rett til vei samt å føre vann og kloakkledning over gnr 127, bnr 2. Dagboknr 1249, tinglyst 04.06.1957

Reguleringsmessige forhold/Kommunale planer

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 17.06.2015 er avsatt til: Boligbebyggelse - Nåværende

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Totale kostnader

1 550 000,- (Prisantydning)
144 000,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
1 694 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger
4 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
7 187,- (Gebyr utlysing forkjøpsrett)
172,- (Pantattest kjøper)
430,- (Tingl.gebyr BRL overføring av hjemmel til andel)
430,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens kartverk)
28,- (Utskriftsgebyr)
--------------------------------------------------------
15 147,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 709 147,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer. Andel fellesgjeld følger boligen og skal således ikke innbetales ved overtagelse.

Overtagelse

Etter avtale med selger.

Eierskifteforsikring

Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Energimerking

Eier skal legge frem energiattest for kjøper, før avtale om salg av boligen/bygningen blir inngått. Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Kjøper må skriftlig anmode om en energiattest innen kjøpekontrakten er underskrevet.

Budgivning

Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragsansvarlig i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. Ethvert bud må ha en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden, samt at det må komme megler i hende minst et kvarter før tidligere bud går ut. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

Løsøre og tilbehør

Det er kun integrerte hvitevarer på kjøkken som medfølger dersom annet ikke er avtalt. For øvrig legges listen over løsøre og tilbehør, utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Servicekontor, gjeldende fra 1.februar 2012, til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Solgt "som den er"

Boligen selges som den er, jfr Avhendingslovens § 3-9. Kjøpsinteressenter gjøres kjent med at dette reduserer selgers ansvar etter Avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene. I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven § 3-9.

Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.

Finansiering

OBOS-banken tilbyr lån til alle slags boliger. På obosbanken.no kan du sjekke hvor mye du kan få i lån, beregne lånekostnader og søke om finansiering. Skal du kjøpe nytt før du har solgt din nåværende bolig, får du mellomfinansiering til samme rente som boliglånet.

Det gjøres oppmerksom på at OBOS Eiendomsmeglere AS kan motta et mindre honorar for salg av finansielle tjenester.

Les mer på obosbanken.no.

Salgsoppgave

Salgsoppgaven er opprettet 09.05.2019 og utformet iht. lov om eiendomsmegling av 29.06.2007.
Følgende dokumenter følger som vedlegg til salgsoppgaven: Selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport for bolig.

Husordensregler, vedtekter, protokoll og innkalling til siste generalforsamling, årsberetning, regnskap/budsjett inkl. revisors beretning, orientering om borettslagets drift fåes ved henvendelse til megler, er lagt ut på nettsider og er tilgjenglig på visningen.
Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Lene Lian

Ref.: 712190073