Hopp til innholdet
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow
left-arrow-01
right-arrow

Grøndalsbakken 140 A, 2414 Elverum

2 roms leilighet i 1. etg. med flott, innglasset balkong

Prisantydning

890 000,-

BRA/P-rom

72 kvm / 56 kvm

Boligtype

Andelsleilighet

Det er ingen planlagte visninger på denne boligen. Vennligst kontakt megler.

Totalpris inkludert omkostninger
1 118 365 kr
Prisantydning
890 000 kr
+ Andel fellesgjeld
220 405 kr
+ Omkostninger
7 960 kr
= Totalpris
1 118 365 kr
Felleskostnader
4 943 kr/mnd
Antall rom
2
Antall soverom
1
Primærrom
56 kvm
Bruksareal
72 kvm
Etasje
1
Eierform
Borettslag
Boligtype
Andelsleilighet
Kommune
Elverum
Byggeår
1975
Energimerking
Grønn F

Mer om boligen

Borettslaget ligger ca. 2,2 km sør/øst for Leiret / Elverum sentrum. Det er korte avstander til de fleste fasiliteter. Det er ca. 2,0 km til kjøpesenteret Kremmertorget. Offentlig kommunikasjon i umiddelbar nærhet. Kort avstand til naturområder i Svartholtet. Det er ca. 1,7 km til Bryggeriet barnehage, ca. 1,9 km til Frydenlund barneskole, ca. 3,6 km til Elverum ungdomsskole, ca. 1,3 km til Hanstad barne- og ungdomsskole og ca. 2,1 km til Elverum videregående skole. Det er gode lys- og solforhold på tomten og minimalt med støy fra nærliggende områder.

Bebyggelse

Området er veletablert med variert bebyggelse av eneboliger, flermannsboliger og leiligheter.

Adkomst

Se vedlagte kart i salgsoppgaven for nærmere beskrivelse. Det blir skiltet med OBOS-skilt til fellesvisning.

Byggemåte

Fundamenter og øvrige konstruksjoner under terreng av støpt betong. Enkelte innvendige delevegger av trekonstruksjoner. Dreneringen er fra byggeåret. Bærekonstruksjoner og etasjeskillere av støpt betong. Yttervegger av støpt betong og trekonstruksjoner. Utvendige fasader av teglsteiner, fasadeplater og stående trepanel. Interne trapper mellom etasjene av støpt betong. Innglasset balkong med gulvkonstruksjoner av støpt betong og vegger av metall og glass. Flat takkonstruksjon av støpt betong.

Se forøvrig takst utført av Vidar Tangen, datert 24.01.19.

Innhold

2-roms leilighet i 1. etg. som inneholder:
P-rom: entre, stue, kjøkken, soverom, bad/WC
S-rom: bod og innglasset balkong
Bod i kjeller

Areal

Primærrom: 56 kvm, Bruksareal: 72 kvm

Standard

Leilighet i 1. etg. hvor det på gulv i stue og kjøkken føler at det er lagt inn gulvsvarme, noe det ikke er. Leiligheten ligger over borettslagets inntak for fjernvarme. Leiligheten har laminat på gulv og vegger har malte flater og malt strie. Kjøkken har opprinnelig innredning, men hvor det er byttet to benkeplater. Kjøper må selv holde hvitevarer. Badet har våtromsbelegg på gulvet og baderomsplater på veggene. Det er dusj på vegg bak forheng. På badet er det eldre tørkeskap som ikke er i funksjon med varme. Det er satt inn baderomsinnredning og det er opplegg for vaskemaskin. Skap i entre og på soverom følger. Romslig stue med plass til salong og spisebord. Fra stue er det utgang til stor og flott innglasset balkong.

Større vedlikehold og rehabilitering:
2017/18 Opp-pussing av indre ganger
2014 Rehabilitering av tak
2011 Innglassing av balkonger
2009 Nytt tak i 136 blokka
2009/10 Asfaltert utenfor alle blokkene.
2008 Porttelefonanlegg

Oppvarming

Sentralfyring - à konto brensel kr 449,- per mnd. Oppvarming er inkludert i de månedlige felleskostnadene.

Tomten

Felles, eiet tomt i borettslaget.

Parkering

All parkering skal skje på oppmerkede plasser på parkeringsarealer.

Borettslaget eier og leier ut garasjer. Garasjeleie og administrasjonskostnader belastes andelseier etter gjeldende satser.

Vei/vann/avløp

Offentlig.

Forretningsfører

Obos Innlandet. Tlf 22 86 55 00.

Borettslaget

Vedtekter, husordensregler og utskrift fra siste generalforsamling kan fås hos megler.
Årsresultat pr. 31.12.17 kr 1 673 135,-.
Disponible midler pr. 31.12.17 kr 4 445 457,-.

Styregodkjennelse

Kjøper skal godkjennes av styret i borettslaget. Kjøper bærer selv risikoen for godkjenning.

Dyrehold

Det er bare tillatt å holde hund eller katt etter godkjenning fra styret og under forutsetning av at andre andelseiere ikke sjeneres.
Tillatelse gis kun for innekatt.

Forsikring

Borettslaget er fullverdiforsikret i Tryg forsikring med polisenr. 6596202. Kjøper må selv sørge for innboforsikring.

Ligningsverdi

For inntektsåret 2017
Som primærbolig kr 450 577,-
Som sekundærbolig kr 1 622 076,-

Felleskostnader

Totale felleskostnader pr. mnd. kr4 943,-
Herav:
A kto brensel kr 449,-
Kabel-TV 291,-
Felleskostnader kr 4 203,-

Beløpet inkluderer: Forretningsførerhonorar, revisjonshonorar, vaktmestertjenester, vedlikehold, kabel-tjenester, bygningsforsikring, kommunale avgifter, renhold fellesarealer, á konto brensel, renter og avdrag på fellesgjelden, og andre driftskostnader.

Andel fellesgjeld/fellesformue

Andel fellesgjeld pr. 22.01.19 kr 220 405,-
Andel fellesgjeld pr. 31.12.17 kr 228 343,-
Andel felles formue pr. 31.12.17 kr 38 536,-
Andel av fradragsberettigede utgifter pr. 31.12.17 kr 5 257,-

Lånevilkår

Borettslaget har sitt lån i Eika
Annuitetslån med 12 terminer pr. 12
Rest lånesaldo kr 26 449 127,-
Rest løpetid 22 årog 10 mndr.
Flytende rente pr. 22.01.19 2,40 %
Kapitalkostnader pr. mnd. kr 1 043,-

Boretslaget har ikke avtale om individuell nedbetaling av andel fellesgjeld.

Kjøper oppfordres særskilt å vurdere konsekvensene av eventuelle renteendringer, lengde på evt avdragsfri periode, samt de økonomiske konsekvenser ved utløpet av en avdragsfri periode. Endringer i disse forhold vil medføre endringer i størrelsen av felleskostnadene.

Kjøper forutsettes også å være innforstått med at fellesgjelden i borettslaget og felleskostnadene kan variere over tid, og at den kan øke som følge av beslutninger i borettslagets styre eller generalforsamling.

Kjøpers ansvar for øvrige andelseieres mislighold

Boligen inngår i et OBOS-tilknyttet borettslag. Dersom borettslaget påføres økonomisk tap som følge av manglende innbetalte felleskostnader, garanterer OBOS overfor borettslaget full inndekning av disse manglende innbetalte felleskostnader.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Henvendelse er sendt Elverum Kommune, men er pr. d.d. ikke besvart.

Utleie

Eventuell utleie av boligen, skal godkjennes av borettslagets styre.

Servitutter/rettigheter/forpliktelser

Grunnboksutskrift for borettslaget er innhentet og kan fås ved henvendelse til megler.

Reguleringsmessige forhold/Kommunale planer

Innhentede reguleringsbestemmelser og utsnitt av reguleringsplan oppbevares på ansvarlig meglers kontor og kan utleveres på forespørsel.

Eiendommen/området er regulert til boligformål.

Totale kostnader

890 000,- (Prisantydning)
220 405,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
1 110 405,- (Totalpris ekskl. omkostninger)

Omkostninger
4 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
172,- (Pantattest kjøper)
430,- (Tingl.gebyr BRL overføring av hjemmel til andel)
430,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens kartverk)
28,- (Utskriftsgebyr)
--------------------------------------------------------
7 960,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 118 365,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Medlemmer må være á jour med medlemskontingent t.o.m. det året overtakelsen finner sted.

Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer. Andel fellesgjeld følger boligen og skal således ikke innbetales ved overtagelse.

Overtagelse

Etter avtale med selger.

Eierskifteforsikring

Selger har tegnet eierskifteforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10 000 000,-. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgave.

Trygghetsavtalen

Boligen inngår i et OBOS-tilknyttet borettslag. Det er garantiordning, dvs at man ikke blir ansvarlig for "naboen"sin evt manglende betaling av felleskostnader. Dersom borettslaget påføres økonomiske tap som følge av manglende innbetalte felleskostnader, garanterer OBOS overfor borettslaget full inndekning av disse manglende innbetalte felleskostnader.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Energimerking

Eier skal legge frem energiattest for kjøper, før avtale om salg av boligen/bygningen blir inngått. Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Kjøper må skriftlig anmode om en energiattest innen kjøpekontrakten er underskrevet.

Budgivning

Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragsansvarlig i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. Ethvert bud må ha en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden, samt at det må komme megler i hende minst et kvarter før tidligere bud går ut. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

Løsøre og tilbehør

Det er kun integrerte hvitevarer på kjøkken som medfølger dersom annet ikke er avtalt. For øvrig legges listen over løsøre og tilbehør, utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Servicekontor, gjeldende fra 1.februar 2012, til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Solgt "som den er"

Boligen selges som den er, jfr Avhendingslovens § 3-9. Kjøpsinteressenter gjøres kjent med at dette reduserer selgers ansvar etter Avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene. I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven § 3-9.

Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.

Finansiering

OBOS-banken tilbyr lån til alle slags boliger. På obosbanken.no kan du sjekke hvor mye du kan få i lån, beregne lånekostnader og søke om finansiering. Skal du kjøpe nytt før du har solgt din nåværende bolig, får du mellomfinansiering til samme rente som boliglånet.

Det gjøres oppmerksom på at OBOS Eiendomsmeglere AS kan motta et mindre honorar for salg av finansielle tjenester.

Les mer på obosbanken.no.

Salgsoppgave

Salgsoppgaven er opprettet (skriv dato her) og utformet iht. lov om eiendomsmegling av 29.06.2007.
Følgende dokumenter følger som vedlegg til salgsoppgaven: takst, egenerklærin og energimerke.
Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Terje Sæther

Ref.: 715190014